Extension List Dumper - Registre de Canvis

1.15.2

 • Afegida la traducció al Turc (tr).
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 9.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 9.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 8.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 8.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 7.*.
 • Afegida la traducció al Grec (el).
 • L'estat de deshabilitat/incompatible es mostra a la mateixa línia que el nom i la versiĆ³ del complement.
 • Solucionat un problema amb les noves línies quan es guarda a un fitxer de text en alguns editors de text.
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 6.*.

1.15.0

 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 7.*.
 • Afegida la traducció l'Alemany (de).
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 5.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 1.10.*.
 • El botó per crear la llista també s'ha afegit al menú desplegable de la finestra de complements (Firefox 4 o superior, Thunderbird 5 o superior).
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 6.*.

1.15.0

 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 5.*.
 • Amb Firefox 4 llista:
  • La data d'última actualització i la data d'instal·laciĆ³ (no només la d'actualització).
  • La compatibilitat amb totes les aplicacions (no només amb la que s'està utilitzant).
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 4.0.*.

1.14.8

 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 3.1.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 1.9.*.
 • Afegida l'opció de mostrar la data d'instal·lació del complement.
 • Afegida la traducció al Portuguès (Portugal, pt-PT).

1.14.7

 • Afegida la compatibilitat amb Personas (Firefox 3.6).

1.14.6

 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 1.4.*.
 • Modificacions a la finestra d'opcions del Thunderbird 3.0.

1.14.5

 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.6.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 3.0.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 1.4.0b3.
 • Solucionat un problema del format BBCode a Simple Machines Forum.

1.14.4

 • Solucionat un problema de codificació UTF-8 quan es guarda un fitxer.

1.14.3

 • Afegida l'opció de mostrar i guardar com a BBCode.

1.14.2

 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 1.2.*.
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.5.*.
 • Afegida la distribució amb llicència GPLv3.

1.14.1

 • Afegida la traducció al Macedoni (mk-MK).
 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 1.1.
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.1b2.
 • Afegida la compatibilitat amb Flock 2.0.
 • Afegida la compatibilitat amb Sunbird 0.9.

1.14.0

 • Afegida l'opció de mostrar i guardar com a CSV.
 • Afegida l'opció de mostrar informació de l'aplicació.

1.13.1

 • Afegida la compatibilitat amb Sunbird 0.8.
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.0b5.
 • L'extensió del fitxer s'afegeix automàticament quan es guarda.
 • Modificat el comportament de "Filtrar per estat".

1.13.0

 • Afegida la traducció al Turc (tr-TR).
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.0b4.
 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 0.6pre.
 • Afegida l'opció de mostrar el número de versió del complement.

1.12.0

 • Afegides les opcions per seleccionar la carpeta i el fitxer per defecte del botó "Guardar com...".
 • El botó "Crear llista" s'oculta en la vista "Descarregar Complements" (Firefox 3.0b3).

1.11.0

 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.0b3.
 • Afegida l'opció de filtrar en funció de l'estat: Tots/Habilitats/Incompatibles/Deshabilitats.

1.10.0

 • Afegida l'opció de mostrar la versió mínima i màxima de l'aplicació.

1.9.1

 • Afegida la compatibilitat amb Songbird 0.4.
 • Afegida la compatibilitat amb Flock 1.0.

1.9.0

 • Al Firefox 3.0, també es poden llistar els plugins.

1.8.1

 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 3.0b2.
 • Afegida la compatibilitat amb Sunbird 0.7.
 • Afegida la traducció al Suec (sv-SE).
 • Afegida la traducció a l'Ucrainià (uk-UA).
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 2.0.
 • Afegida la traducció al Japonès (ja-JP).
 • Solucionat un error a la traducció es-ES.

1.8.0

 • Afegida l'opció de mostrar la data actual a la llista generada.
 • Afegida l'opció de mostrar la pàgina principal del complement a la llista generada.

1.7.1

 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 2.0b2.
 • Afegida l'opció de mostrar el nombre total de complements instal·lats a la llista generada.

1.7.0

 • Afegida l'opció de mostrar l'ID del complement.
 • Afegit el nombre total de complements instal·lats.
 • Afegida la compatibilitat amb Thunderbird 2.0b1.
 • Afegida la traducció a l'Hongarès (hu-HU).

1.6.0

 • Afegits els botons per Guardar i Imprimir la llista de complements.
 • Afegida la compatibilitat amb Firefox 1.5.

1.5.0

 • Afegida la finestra d'opcions per seleccionar els valors per defecte (veure HTML, veure descripcions).

1.4.2

 • Afegida la compatibilitat amb Sunbird.